Silver#3

Sakai Takayuki Rinka Silver#3 Nóż Sakimaru 39 cm

Sakai Takayuki Rinka Silver#3 Nóż Sakimaru 39 cm

Wysyłka w ciągu 24-48 hWysyłka w ciągu 24-48 h
7 999,00 zł
Sakai Takayuki Shiden Silver#3 Nóż Sakimaru 27 cm

Sakai Takayuki Shiden Silver#3 Nóż Sakimaru 27 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
6 499,00 zł
Sakai Takayuki Rinka Silver#3 Nóż Miroshi Deba 27 cm

Sakai Takayuki Rinka Silver#3 Nóż Miroshi Deba 27 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
5 799,00 zł
Sakai Takayuki Shiden Silver#3 Nóż Yanagiba 27 cm

Sakai Takayuki Shiden Silver#3 Nóż Yanagiba 27 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
4 999,00 zł
Sakai Takayuki Silver#3 Nóż Sakimaru 27 cm

Sakai Takayuki Silver#3 Nóż Sakimaru 27 cm

Wysyłka w ciągu 24-48 hWysyłka w ciągu 24-48 h
2 799,00 zł
Sakai Takayuki Silver#3 Nóż Kengata Yanagiba 27 cm

Sakai Takayuki Silver#3 Nóż Kengata Yanagiba 27 cm

Wysyłka w ciągu 24-48 hWysyłka w ciągu 24-48 h
2 689,00 zł
Sakai Takayuki Silver#3 Nóż Yanagiba 27 cm

Sakai Takayuki Silver#3 Nóż Yanagiba 27 cm

Wysyłka w ciągu 24 hWysyłka w ciągu 24 h
2 299,00 zł