Haiku

Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Szefa kuchni 21 cm

Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Szefa kuchni 21 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
1 735,00 zł
Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Atsu Deba 16,5 cm

Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Atsu Deba 16,5 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
1 669,00 zł
Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Ko-Yanagi 21 cn

Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Ko-Yanagi 21 cn

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
1 641,00 zł
Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Nakiri 16,5 cm

Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Nakiri 16,5 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
1 547,00 zł
Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Ko-Yanagi 16,5 cm

Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Ko-Yanagi 16,5 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
1 312,00 zł
Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Ko-Yanagi 13,5 cm

Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Ko-Yanagi 13,5 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
1 265,00 zł
Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Santoku 16,5 cm

Haiku Kurouchi Aogami#2 Nóż Santoku 16,5 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
1 171,00 zł
Haiku Original Nóż Deba 16,5 cm

Haiku Original Nóż Deba 16,5 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
658,00 zł
Haiku Original Nóż Yanagiba 21 cm

Haiku Original Nóż Yanagiba 21 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
635,00 zł
Haiku Original Żłobiony Nóż Santoku 17 cm

Haiku Original Żłobiony Nóż Santoku 17 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
588,00 zł
Haiku Original Żłobiony Nóż Szefa kuchni 20 cm

Haiku Original Żłobiony Nóż Szefa kuchni 20 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
588,00 zł
Haiku Original Nóż Szefa kuchni 20 cm

Haiku Original Nóż Szefa kuchni 20 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
564,00 zł
Haiku Original Nóż Santoku 18 cm

Haiku Original Nóż Santoku 18 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
564,00 zł
Haiku Original Nóż Sujihiki 27 cm

Haiku Original Nóż Sujihiki 27 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
517,00 zł
Haiku Classic Nóż do pieczywa 25 cm

Haiku Classic Nóż do pieczywa 25 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
470,00 zł
Haiku Original Nóż Mini Santoku 14 cm

Haiku Original Nóż Mini Santoku 14 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
423,00 zł
Haiku Original Nóż uniwersalny Yobocho 15 cm

Haiku Original Nóż uniwersalny Yobocho 15 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
376,00 zł
Haiku Original Nóż Szefa kuchni 15 cm

Haiku Original Nóż Szefa kuchni 15 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
376,00 zł
Haiku Original Żłobiony Nóż uniwersalny 12 cm

Haiku Original Żłobiony Nóż uniwersalny 12 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
329,00 zł
Haiku Original Nóż uniwersalny 10 cm

Haiku Original Nóż uniwersalny 10 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
309,00 zł
Haiku Original Nóż do obierania 7 cm

Haiku Original Nóż do obierania 7 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
282,00 zł
Haiku Original Nóż do obierania 8 cm

Haiku Original Nóż do obierania 8 cm

Wysyłka w ciągu 48 godzinWysyłka w ciągu 48 godzin
282,00 zł