Regulamin Black Friday 2022

Niniejszy regulamin określa warunki akcji promocyjnej o nazwie „Black Friday” (zwanej dalej „akcja”). Organizatorem akcji jest Hiendkitchen Adam Wolny z siedzibą na ul. Natalii Gąsiorowskiej 10, 03-107 Warszawa, NIP: 5242269381. Poniższy regulamin jest jedynym dokumentem, określającym przebieg akcji oraz wszystkie jej następstwa. Wzięcie udziału w akcji Black Friday, czyli dokonanie zakupu towaru w określonym terminie i na określonych warunkach, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

 

1. Zasady akcji Black Friday i jej przebieg

 1. Przedmiotem akcji jest umożliwienie klientom dokonania zakupu towarów w obniżonej cenie.

 2. Akcja obowiązuje w przypadku zakupów na stronie internetowej oraz w salonach stacjonarnych

 3. Akcja trwa od 24 do 28 listopada 2022 roku

 4. Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym lub sklepie stacjonarnym

 5. Cena produktów, biorących udział w akcji, zostanie na stronie internetowej obniżona o odpowiednią wartość procentową

 6. W przypadku zakupów w salonach stacjonarnych, rabat naliczany jest przez pracownika sklepu

 7. Wzięcie udziału w akcji polega na dokonaniu zakupu w sklepie internetowym lub sklepie stacjonarnym, towaru o obniżonej cenie

 

2. Wykluczenia

 1. Niektóre produkty mogą nie być objęte promocją. Ich cena na stronie nie zostanie obniżona. W salonach stacjonarnych, informacji o wykluczeniach udziela pracownik.

 2. Akcja nie łączy się z innymi promocjami oraz kodami, np. z kodem urodzinowym, stałym rabatami klienta oraz innymi kodami rabatowymi uzyskanymi np. przy zakupie Akademii Ostrzenia

 3. Rabat nie obejmuje kart podarunkowych

 4. Rabat udzielany jest wyłącznie na produkty, nie obejmuje on ewentualnych kosztów dostawy towaru

 5. Jeśli z powodu błędu systemu, naliczony rabat będzie wyższy niż ten, obowiązujący w trakcie akcji Black Friday, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji takiego zamówienia

 6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w punkcie 4, pracownik sklepu skontaktuje się z klientem w celu ustalenia sposobu rozwiązania

 

3. Ograniczenia

 1. Ze względu na planowaną zwiększenie zainteresowania ofertą sklepu internetowego, czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.

 2. Część produktów dostępnych na stronie, dostępna jest w ograniczonej ilości. W przypadku braku dostępności, z powodu większej ilości zamówień, będą one realizowane w kolejności chronologicznej, do wyczerpania zapasów towaru

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości realizacji zamówienia, w przypadku niewystarczającej ilości produktów

   

4. Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie bez uprzedniego informowania uczestników

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania akcji Black Friday, klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia zamówienia.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja: akcja BF"

 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.